دکتر اسماعیل ناظری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 12:00 - 09:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
سه شنبه 18:00 - 16:00
چهارشنبه 12:00 - 09:00