دکتر حمیدرضا معروفی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 09:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
سه شنبه 15:30 - 14:00