دکتر علی پنجه‌شاهی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 18:00 - 16:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس