دکتر محمد مهدی سلیمانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 16:00 - 14:30 جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی پلاک 35 درمانگاه ایرانپارس