دکتر سیما مبینی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 19:00 - 17:30 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
یکشنبه 12:00 - 10:30
دوشنبه 19:00 - 17:30
سه شنبه 12:00 - 10:30
چهارشنبه 19:00 - 17:30
پنجشنبه 19:00 - 17:30