برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 11:00 - 09:30 تهران-بزرگراه آبشناسان -جنت آباد شمالی -خیابان گلزار شرقی-پلاک 35
چهارشنبه 19:00 - 16:00 تهران-بزرگراه آبشناسان -جنت آباد شمالی -خیابان گلزار شرقی-پلاک 35