دکتر محمدحسن صمدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 19:00 - 17:30 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس