دکتر محمدحسین دانشورپور

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 10:30 - 08:30 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس