دکتر محمدحسین دانشورپور

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 13:00 - 12:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس