خانم دکتر میترا ملکی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دکتری علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 12:30 - 09:30
سه شنبه 12:30 - 09:30