دکترای پزشکی - دانشنامه تخصصی تصویربرداری (رادیولوژی)

سال درجه دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 18:00 - 16:00
یکشنبه 18:00 - 16:00
دوشنبه 18:00 - 16:00
سه شنبه 18:00 - 16:00
چهارشنبه 18:00 - 16:00
پنجشنبه 18:00 - 16:00