برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 19:00 - 16:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
یکشنبه 19:00 - 16:00
دوشنبه 19:00 - 16:00
سه شنبه 19:00 - 16:00
چهارشنبه 19:00 - 16:00
پنجشنبه 19:00 - 16:00