دکترای پزشکی - دانشنامه تخصصی تصویربرداری (رادیولوژی)

سال درجه دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 19:00 - 16:00
یکشنبه 19:00 - 16:00
دوشنبه 19:00 - 16:00
سه شنبه 19:00 - 16:00
چهارشنبه 19:00 - 16:00
پنجشنبه 19:00 - 16:00