جدول زمانبندی حضور پزشکان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
00:00
team

دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
00:00 - 08:00
دکتر حامد بنی‌هاشمی
team

دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
00:00 - 08:00
دکتر علیرضا کاکائی
team

دکتر علیرضا مستوفی راد

نمایش پروفایل
00:00 - 08:00
دکتر علیرضا مستوفی راد
team

دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
00:00 - 08:00
دکتر علیرضا کاکائی
team

دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
00:00 - 08:00
دکتر حامد بنی‌هاشمی
team

دکتر محمدرضا ضرغامی پور

نمایش پروفایل
00:00 - 08:00
دکتر محمدرضا ضرغامی پور
team

دکتر علیرضا مستوفی راد

نمایش پروفایل
00:00 - 08:00
دکتر علیرضا مستوفی راد
07:30
team

دکتر محمود ارشد

نمایش پروفایل
07:30 - 12:00
دکتر محمود ارشد
08:00
team

دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 13:00
دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
08:00 - 10:00
دکتر حمیدرضا معروفی
team

دکتر سمیرا مجیدیان

نمایش پروفایل
08:00 - 13:00
دکتر سمیرا مجیدیان
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 13:00
دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

دکتر سمیرا مجیدیان

نمایش پروفایل
08:00 - 13:00
دکتر سمیرا مجیدیان
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 13:00
دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
08:00 - 13:00
دکتر علیرضا کاکائی
team

دکتر علی افشار

نمایش پروفایل
08:00 - 20:00
دکتر علی افشار
08:30
team

دکتر سیمین ابراهیم‌زاده

نمایش پروفایل
08:30 - 10:00
دکتر سیمین ابراهیم‌زاده
09:00
team

دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
دکتر اسماعیل ناظری
team

دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
09:00 - 11:00
دکتر اکبر مهرافزان
team

دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
09:00 - 11:00
دکتر منوچهر غزاله
team

دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
دکتر اسماعیل ناظری
09:30
team

دکتر رقیه پورعلی

نمایش پروفایل
09:30 - 12:00
دکتر رقیه پورعلی
team

دکتر فاطمه زمزمی

نمایش پروفایل
09:30 - 11:00
دکتر فاطمه زمزمی
team

دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
09:30 - 12:00
دکتر منوچهر غزاله
10:00
team

دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر فرناز خلفی
team

دکتر آرمین اصلان‌خانی

نمایش پروفایل
10:00 - 13:00
دکتر آرمین اصلان‌خانی
team

دکتر طیبه صیادی زاده

نمایش پروفایل
10:00 - 13:00
دکتر طیبه صیادی زاده
team

دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
دکتر شعله پزشکی
team

دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر محمدرضا شجاعی
team

دکتر طیبه صیادی زاده

نمایش پروفایل
10:00 - 13:00
دکتر طیبه صیادی زاده
team

دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
دکتر شعله پزشکی
team

دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر فرناز خلفی
team

دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر محمدرضا شجاعی
team

دکتر طیبه صیادی زاده

نمایش پروفایل
10:00 - 13:00
دکتر طیبه صیادی زاده
team

دکتر سودابه نظیفی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
دکتر سودابه نظیفی
team

دکتر فروزان خداپرست

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
دکتر فروزان خداپرست
team

دکتر فرزاد ملکی

نمایش پروفایل
10:00 - 16:00
دکتر فرزاد ملکی
team

دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر محمدرضا شجاعی
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر مژگان دهقانی
team

دکتر هما یادگاری

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر هما یادگاری
team

دکتر آرمین اصلان‌خانی

نمایش پروفایل
10:00 - 13:30
دکتر آرمین اصلان‌خانی
team

دکتر حبیب‌الله سلطانپور

نمایش پروفایل
10:00 - 15:00
دکتر حبیب‌الله سلطانپور
team

دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر فرناز خلفی
team

دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر محمدرضا شجاعی
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر مژگان دهقانی
team

دکتر فروزان خداپرست

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
دکتر فروزان خداپرست
10:00 - 15:00
خانم صدیقه رواسی‌زاده
team

دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر رامین مظفری
10:30
team

دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
دکتر سیما مبینی
team

دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
دکتر سیما مبینی
team

دکتر غلامرضا مقتدر‌آزادی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
دکتر غلامرضا مقتدر‌آزادی
team

دکتر آسیه بدرانلوئی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
دکتر آسیه بدرانلوئی
11:00
team

دکتر محمد زهرایی

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
دکتر محمد زهرایی
team

دکتر مسعود لک

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
دکتر مسعود لک
team

دکتر شاهین شهاب

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
دکتر شاهین شهاب
team

دکتر راحله رضائی آشتیانی

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
دکتر راحله رضائی آشتیانی
team

دکتر شاهین شهاب

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
دکتر شاهین شهاب
12:00
team

دکتر پیام اسدی

نمایش پروفایل
12:00 - 13:30
دکتر پیام اسدی
team

دکتر محمدحسین دانشورپور

نمایش پروفایل
12:00 - 13:00
دکتر محمدحسین دانشورپور
13:00
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
13:00 - 19:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
13:00 - 19:00
دکتر علیرضا خادم‌نیا
team

دکتر پیام اسدی

نمایش پروفایل
13:00 - 14:30
دکتر پیام اسدی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
13:00 - 19:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
13:00 - 19:00
دکتر علیرضا خادم‌نیا
team

دکتر پیام اسدی

نمایش پروفایل
13:00 - 14:30
دکتر پیام اسدی
team

دکتر فرزاد ملکی

نمایش پروفایل
13:00 - 16:00
دکتر فرزاد ملکی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
13:00 - 19:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

دکتر وحید‌ دولت‌آبادی‌

نمایش پروفایل
13:00 - 14:30
دکتر وحید‌ دولت‌آبادی‌
team

دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
13:00 - 19:00
دکتر علیرضا خادم‌نیا
13:30
team

دکتر فاطمه تیموری‌مقدم

نمایش پروفایل
13:30 - 14:30
دکتر فاطمه تیموری‌مقدم
14:00
team

دکتر سیمین ابراهیم‌زاده

نمایش پروفایل
14:00 - 16:00
دکتر سیمین ابراهیم‌زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
14:00 - 20:00
خانم صدیقه رواسی‌زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
14:00 - 15:30
دکتر حمیدرضا معروفی
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

دکتر سودابه نظیفی

نمایش پروفایل
14:00 - 19:00
دکتر سودابه نظیفی
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
14:00 - 15:00
دکتر محمدعلی مدینه‌ای
14:30
team

دکتر صادق توکلی‌زاده

نمایش پروفایل
14:30 - 16:00
دکتر صادق توکلی‌زاده
team

دکتر صادق توکلی‌زاده

نمایش پروفایل
14:30 - 16:00
دکتر صادق توکلی‌زاده
team

دکتر محمد مهدی سلیمانی

نمایش پروفایل
14:30 - 16:00
دکتر محمد مهدی سلیمانی
15:00
team

دکتر پیام عزیززاده

نمایش پروفایل
15:00 - 19:00
دکتر پیام عزیززاده
team

دکتر محمد کلانی

نمایش پروفایل
15:00 - 18:00
دکتر محمد کلانی
15:00 - 16:30
دکتر زهرا یداللهی
team

دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
15:00 - 19:00
دکتر شعله پزشکی
16:00
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

دکتر محمد کلانی

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
دکتر محمد کلانی
team

دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
دکتر منوچهر غزاله
team

دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد
team

دکتر مریم مهدوی سعیدی

نمایش پروفایل
16:00 - 17:30
دکتر مریم مهدوی سعیدی
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

دکتر قباد شمس‌الدینی

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
دکتر قباد شمس‌الدینی
team

دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
دکتر اسماعیل ناظری
team

دکتر آرمین اصلان‌خانی

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
دکتر آرمین اصلان‌خانی
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد
team

دکتر رقیه پورعلی

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
دکتر رقیه پورعلی
16:30
team

دکتر هادی صدقی اصل

نمایش پروفایل
16:30 - 19:00
دکتر هادی صدقی اصل
team

دکتر لیلا اصغری

نمایش پروفایل
16:30 - 19:30
دکتر لیلا اصغری
17:00
team

دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر اکبر مهرافزان
team

دکتر کوروش اسفندیاری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر کوروش اسفندیاری
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر مژگان دهقانی
team

دکتر عبدالله نوربخش

نمایش پروفایل
17:00 - 18:30
دکتر عبدالله نوربخش
team

دکتر آسیه بدرانلوئی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر آسیه بدرانلوئی
team

دکتر بهمن علیزاده

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر بهمن علیزاده
team

دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر رامین مظفری
team

دکتر کوروش اسفندیاری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر کوروش اسفندیاری
team

دکتر غزاله موسوی‌زاده

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر غزاله موسوی‌زاده
team

دکتر کوروش اسفندیاری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر کوروش اسفندیاری
team

دکتر مهتاب رنگچی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب رنگچی
team

دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر رامین مظفری
team

دکتر کوروش اسفندیاری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر کوروش اسفندیاری
team

دکتر فاطمه زمزمی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر فاطمه زمزمی
team

دکتر کوروش اسفندیاری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر کوروش اسفندیاری
team

دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر اکبر مهرافزان
team

دکتر کوروش اسفندیاری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر کوروش اسفندیاری
team

دکتر مهتاب رنگچی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر مهتاب رنگچی
17:15
team

دکتر وحید‌ دولت‌آبادی‌

نمایش پروفایل
17:15 - 19:15
دکتر وحید‌ دولت‌آبادی‌
17:30
team

دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
دکتر سیما مبینی
team

دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
دکتر سیما مبینی
team

دکتر غلامرضا مقتدر‌آزادی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
دکتر غلامرضا مقتدر‌آزادی
team

دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
دکتر سیما مبینی
team

دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
دکتر سیما مبینی
18:00
team

دکتر علی ممتازبخش

نمایش پروفایل
18:00 - 19:00
دکتر علی ممتازبخش
team

دکتر رامین حمیدی‌فراهانی

نمایش پروفایل
18:00 - 20:00
دکتر رامین حمیدی‌فراهانی
19:00
team

دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
19:00 - 00:00
دکتر علیرضا کاکائی
team

دکتر علیرضا مستوفی راد

نمایش پروفایل
19:00 - 00:00
دکتر علیرضا مستوفی راد
team

دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
19:00 - 00:00
دکتر علیرضا کاکائی
team

دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
19:00 - 00:00
دکتر حامد بنی‌هاشمی
team

دکتر محمدرضا ضرغامی پور

نمایش پروفایل
19:00 - 00:00
دکتر محمدرضا ضرغامی پور
team

دکتر علیرضا مستوفی راد

نمایش پروفایل
19:00 - 00:00
دکتر علیرضا مستوفی راد
team

دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
19:00 - 00:00
دکتر حامد بنی‌هاشمی
21:00
team

دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
دکتر حسن غفاری خلیق
team

دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
دکتر حسن غفاری خلیق
team

دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
دکتر حسن غفاری خلیق

برترین خدمات را با کلینیک ما تجربه کنید.