به وب سایت پلی‌کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ایرانپارس خوش آمدید

کلینیک‌های فوق تخصصی

خدمات

خدمات کلینیک ما

اعضا

برخی از پزشکان ما

به پزشک احتیاج دارید؟

ما بهترین خدمات را به بیمارانمان ارائه می‌کنیم

بیمه

بیمه‌های تحت پوشش

ویژگی

ویژگی‌های کلینیک ما

دستگاه‌های مجهز

جهت رضایت شما که مهمترین موضوع برای ما است

پزشکان متخصص

برترین متخصصین پزشکی با ما همکاری می‌کنند

برترین کیفیت

با تکیه بر استانداردسازی ارائه خدمات

رضایت مراجعین

با پذیرا بودن مجموعه درمانی ما قریب به 20 سال

اخبار

آخرین مطالب

تشخیص سریع کرونا با تست خون

تست سرولوژیکی کرونا (آزمایش آنتی بادی مخصوص COVID-19) ممکن است به ویروس کرونا مبتلا شوید و متوجه آن…

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
07:00
team

آقای دکتر ساسان وجودی

نمایش پروفایل
07:00 - 10:00
آقای دکتر ساسان وجودی
08:00
team

خانم دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر سمیرا مجیدیان

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر سمیرا مجیدیان
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر سمیرا مجیدیان

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر سمیرا مجیدیان
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

خانم دکتر نجما فولادی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم دکتر نجما فولادی
team

خانم گلاره مصطفوی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
خانم گلاره مصطفوی
team

آقای دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
08:00 - 14:00
آقای دکتر علیرضا کاکائی
team

آقای دکتر مرتضی قاسم زاده

نمایش پروفایل
08:00 - 19:00
آقای دکتر مرتضی قاسم زاده
09:00
team

آقای دکتر محمد کلانی

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
آقای دکتر محمد کلانی
team

آقای دکتر حمیدرضا معروفی

نمایش پروفایل
09:00 - 11:00
آقای دکتر حمیدرضا معروفی
team

آقای دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
آقای دکتر اسماعیل ناظری
team

آقای دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
09:00 - 12:00
آقای دکتر اسماعیل ناظری
09:30
team

خانم دکتر میترا ملکی

نمایش پروفایل
09:30 - 12:30
خانم دکتر میترا ملکی
team

آقای دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
09:30 - 11:00
آقای دکتر اکبر مهرافزان
team

خانم دکتر میترا ملکی

نمایش پروفایل
09:30 - 12:30
خانم دکتر میترا ملکی
team

آقای دکتر حبیب الله سلطانپور

نمایش پروفایل
09:30 - 15:00
آقای دکتر حبیب الله سلطانپور
team

خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده

نمایش پروفایل
09:30 - 11:30
خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده
team

آقای دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
09:30 - 12:00
آقای دکتر منوچهر غزاله
10:00
team

خانم دکتر آفت دنیوی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر آفت دنیوی
team

خانم دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر فرناز خلفی
team

خانم دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر شعله پزشکی
team

دکتر فرزاد ملکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
دکتر فرزاد ملکی
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر شعله پزشکی
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر فرناز خلفی
team

دکتر احسان شفیعی

نمایش پروفایل
10:00 - 13:00
دکتر احسان شفیعی
team

خانم دکتر فروزان خداپرست

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر فروزان خداپرست
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر هما یادگاری

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر هما یادگاری
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر مژگان دهقانی
team

آقای دکتر محمدرضا شجاعی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر محمدرضا شجاعی
team

خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده
team

خانم دکتر فرناز خلفی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
خانم دکتر فرناز خلفی
team

خانم دکتر فروزان خداپرست

نمایش پروفایل
10:00 - 14:00
خانم دکتر فروزان خداپرست
10:00 - 15:00
خانم صدیقه رواسی زاده
team

آقای دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
آقای دکتر رامین مظفری
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
10:00 - 12:00
دکتر مژگان دهقانی
10:30
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

آقای دکتر پیام اسدی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:30
آقای دکتر پیام اسدی
team

آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی

نمایش پروفایل
10:30 - 12:00
آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی
11:00
team

آقای دکتر محمد زهرایی

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
آقای دکتر محمد زهرایی
team

آقای دکتر مسعود لک

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
آقای دکتر مسعود لک
team

آقای دکتر شاهین شهاب

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
آقای دکتر شاهین شهاب
team

خانم دکتر شعله پزشکی

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
خانم دکتر شعله پزشکی
team

آقای دکتر عبدالله نوربخش

نمایش پروفایل
11:00 - 12:00
آقای دکتر عبدالله نوربخش
team

آقای دکتر شاهین شهاب

نمایش پروفایل
11:00 - 19:00
آقای دکتر شاهین شهاب
12:30
team

دکتر وحید دولت آبادی فراهانی

نمایش پروفایل
12:30 - 14:00
دکتر وحید دولت آبادی فراهانی
13:00
team

آقای دکتر محمدحسین دانشورپور

نمایش پروفایل
13:00 - 15:00
آقای دکتر محمدحسین دانشورپور
team

دکتر فرزاد ملکی

نمایش پروفایل
13:00 - 16:00
دکتر فرزاد ملکی
14:00
team

خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم

نمایش پروفایل
14:00 - 16:00
خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم
team

خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده

نمایش پروفایل
14:00 - 16:00
خانم دکتر سیمین ابراهیم‌زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
14:00 - 20:00
خانم صدیقه رواسی زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

آقای دکتر حمیدرضا معروفی

نمایش پروفایل
14:00 - 15:30
آقای دکتر حمیدرضا معروفی
team

آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم

نمایش پروفایل
14:00 - 16:00
خانم دکتر فاطمه تیموری مقدم
team

آقای دکتر حسن گنجی زاده

نمایش پروفایل
14:00 - 19:00
آقای دکتر حسن گنجی زاده
team

آقای رضا ندرمحمدی

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای رضا ندرمحمدی
team

دکتر پیمان کارگرزاده راوری

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
دکتر پیمان کارگرزاده راوری
team

آقای دکتر محمدعلی مدینه‌ای

نمایش پروفایل
14:00 - 15:00
آقای دکتر محمدعلی مدینه‌ای
team

آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا

نمایش پروفایل
14:00 - 20:00
آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا
14:30
team

آقای دکتر صادق توکلی‌زاده

نمایش پروفایل
14:30 - 16:30
آقای دکتر صادق توکلی‌زاده
15:00
team

آقای دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
15:00 - 17:00
آقای دکتر اکبر مهرافزان
team

آقای دکتر پیام عزیززاده

نمایش پروفایل
15:00 - 19:00
آقای دکتر پیام عزیززاده
15:30
team

آقای دکتر اکبر مهرافزان

نمایش پروفایل
15:30 - 16:30
آقای دکتر اکبر مهرافزان
16:00
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

آقای دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای دکتر منوچهر غزاله
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی
team

آقای دکتر عبدالله نوربخش

نمایش پروفایل
16:00 - 17:00
آقای دکتر عبدالله نوربخش
team

خانم دکتر مریم مهدوی سعیدی

نمایش پروفایل
16:00 - 17:30
خانم دکتر مریم مهدوی سعیدی
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

دکتر زهرا کمرروستا

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
دکتر زهرا کمرروستا
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

دکتر وحید دولت آبادی فراهانی

نمایش پروفایل
16:00 - 20:00
دکتر وحید دولت آبادی فراهانی
team

آقای دکتر اسماعیل ناظری

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای دکتر اسماعیل ناظری
team

آقای دکتر منوچهر غزاله

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای دکتر منوچهر غزاله
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

آقای اکبر علیزاده

نمایش پروفایل
16:00 - 18:00
آقای اکبر علیزاده
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
team

خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
خانم دکتر آزاده قهرمانی‌نژاد میانجی
team

آقای دکتر هومن شارق

نمایش پروفایل
16:00 - 19:00
آقای دکتر هومن شارق
16:30
team

خانم دکتر مهتاب رنگچی

نمایش پروفایل
16:30 - 18:00
خانم دکتر مهتاب رنگچی
team

خانم دکتر مهتاب رنگچی

نمایش پروفایل
16:30 - 18:00
خانم دکتر مهتاب رنگچی
17:00
team

آقای دکتر قباد شمس الدینی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر قباد شمس الدینی
team

دکتر مژگان دهقانی

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
دکتر مژگان دهقانی
team

آقای دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر رامین مظفری
team

خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده
team

آقای دکتر محمد کلانی

نمایش پروفایل
17:00 - 20:00
آقای دکتر محمد کلانی
17:00 - 18:30
دکتر زهرا حمیدی
team

آقای دکتر بهمن علیزاده

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر بهمن علیزاده
team

آقای دکتر رامین مظفری

نمایش پروفایل
17:00 - 19:00
آقای دکتر رامین مظفری
17:00 - 19:00
خانم دکتر زهرا یداللهی
17:00 - 19:00
آقای دکتر پیام اسدی
17:30
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
17:30 - 18:30
دکتر زهرا حمیدی
team

آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
آقای دکتر غلامرضا مقتدر آزادی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
team

آقای دکتر محمدحسن صمدی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
آقای دکتر محمدحسن صمدی
team

خانم دکتر سیما مبینی

نمایش پروفایل
17:30 - 19:00
خانم دکتر سیما مبینی
18:00
team

آقای دکتر مهدی سروریان

نمایش پروفایل
18:00 - 19:00
آقای دکتر مهدی سروریان
team

آقای دکتر علی ممتازبخش

نمایش پروفایل
18:00 - 19:00
آقای دکتر علی ممتازبخش
18:00 - 20:00
آقای دکتر داراب خاکی
team

آقای دکتر منصور سروش

نمایش پروفایل
18:00 - 19:00
آقای دکتر منصور سروش
team

آقای دکتر صادق توکلی‌زاده

نمایش پروفایل
18:00 - 20:00
آقای دکتر صادق توکلی‌زاده
team

آقای دکتر رامین حمیدی فراهانی

نمایش پروفایل
18:00 - 20:00
آقای دکتر رامین حمیدی فراهانی
19:00
team

خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 08:00
خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده
team

خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده

نمایش پروفایل
19:00 - 08:00
خانم دکتر فرزانه نوراله‌زاده
team

آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
19:00 - 08:00
آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی
20:00
team

آقای دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
20:00 - 08:00
آقای دکتر علیرضا کاکائی
team

آقای دکتر علیرضا کاکائی

نمایش پروفایل
20:00 - 08:00
آقای دکتر علیرضا کاکائی
team

آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی

نمایش پروفایل
20:00 - 08:00
آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی
21:00
team

آقای دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
آقای دکتر حسن غفاری خلیق
team

آقای دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
آقای دکتر حسن غفاری خلیق
team

دکتر حمیدرضا صبوری

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
دکتر حمیدرضا صبوری
team

آقای دکتر حسن غفاری خلیق

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
آقای دکتر حسن غفاری خلیق
team

دکتر حمیدرضا صبوری

نمایش پروفایل
21:00 - 23:00
دکتر حمیدرضا صبوری
21:30
team

دکتر حمیدرضا صبوری

نمایش پروفایل
21:30 - 23:00
دکتر حمیدرضا صبوری