آقای دکتر حامد بنی‌هاشمی

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
سه شنبه 08:00 - 20:00
جمعه 08:00 - 19:00