دکتر حسن غفاری خلیق

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 23:00 - 21:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
دوشنبه 23:00 - 21:00
چهارشنبه 23:00 - 21:00