دکتر سودابه نظیفی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 14:00 - 10:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
چهارشنبه 19:00 - 14:00