دکتر محمدرضا ضرغامی پور

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
چهارشنبه 00:00 - 19:00 جنت آباد شمالي خيابان گلزار شرقي پلاك 35
پنجشنبه 08:00 - 00:00