برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 19:00 - 17:00 جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی پلاک 35
یکشنبه 19:00 - 17:00
دوشنبه 19:00 - 17:00
سه شنبه 19:00 - 17:00
چهارشنبه 19:00 - 17:00
پنجشنبه 19:00 - 17:00