دکتر هادی صدقی اصل

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 19:00 - 16:30 جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی پلاک 35 درمانگاه ایرانپارس