دکتر رامین مظفری

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 19:00 - 17:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
سه شنبه 19:00 - 17:00
پنجشنبه 12:00 - 10:00