آقای رضا ندرمحمدی

برنامه حضور در کلینیک

روز ساعت آدرس
شنبه 20:00 - 14:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
یکشنبه 20:00 - 14:00
دوشنبه 20:00 - 14:00
سه شنبه 20:00 - 14:00
چهارشنبه 20:00 - 14:00