خانم دکتر سمیرا مجیدیان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:30 - 09:30
یکشنبه 14:00 - 08:00
دوشنبه 12:30 - 09:30
سه شنبه 14:00 - 08:00