دکتر شاهین شهاب

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 19:00 - 11:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
پنجشنبه 19:00 - 11:00