دکتر شعله پزشکی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 14:00 - 10:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
یکشنبه 14:00 - 10:00
سه شنبه 19:00 - 15:00