دکتر عبدالله نوربخش

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 12:00 - 11:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
یکشنبه 17:00 - 16:00