آقای دکتر علیرضا خادم‌نیا

دکترای پزشکی

سال درجه دانشگاه
1383 علوم پزشکی اصفهان

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
یکشنبه 20:00 - 14:00
سه شنبه 20:00 - 14:00
پنجشنبه 20:00 - 14:00