دکتر علیرضا کاکائی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 08:00 - 20:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
دوشنبه 08:00 - 20:00
پنجشنبه 14:00 - 08:00