دکتر فرناز خلفی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 12:00 - 10:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
دوشنبه 12:00 - 10:00
چهارشنبه 12:00 - 10:00