دکتر محمد کلانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
شنبه 18:00 - 16:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
دوشنبه 18:00 - 15:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس