دکتر منوچهر غزاله

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 12:00 - 09:30 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
شنبه 18:00 - 16:00
دوشنبه 11:00 - 09:00