خانم دکتر نجما فولادی

دکترای پزشکی

سال درجه دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 14:00 - 08:00
دوشنبه 14:00 - 08:00
چهارشنبه 14:00 - 08:00