دکتر پیمان کارگرزاده راوری

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
شنبه 20:00 - 14:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
دوشنبه 20:00 - 14:00
چهارشنبه 20:00 - 14:00