دکتر پیام اسدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 12:30 - 10:30 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
چهارشنبه 19:00 - 17:00