دکتر پیام اسدی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
سه شنبه 13:30 - 12:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
چهارشنبه 14:30 - 13:00
دوشنبه 14:30 - 13:00