دکتر رضائی آشتیانی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 12:00 - 10:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
پنجشنبه 18:00 - 16:00