دکتر فاطمه زمزمی

متخصص زنان و زایمان

متخصص زنان و زایمان

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 11:00 - 09:30 جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی پلاک 35
چهارشنبه 19:00 - 17:00 جنت آباد شمالی خیابان گلزار شرقی پلاک 35