برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 18:30 - 17:30 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
سه شنبه 18:30 - 17:00