خانم دکتر غزاله موسوی‌زاده

گواهینامه تخصصی زنان و زایمان

سال درجه دانشگاه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
دوشنبه 19:00 - 17:00
چهارشنبه 12:00 - 10:00