دکتر محمدرضا شجاعی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
یکشنبه 12:00 - 10:00 تهران بزرگراه آبشناسان جنت آباد شمالی گلزار شرقی کلینیک ایرانپارس
دوشنبه 12:00 - 10:00
سه شنبه 12:00 - 10:00
چهارشنبه 12:00 - 10:00