• دیدگاه: 0

اندوسکوپی روش نوینی است که امروزه خوشبختانه باعث پیشگیری بسیاری از بیماری‌های پیشرفته و خطرناک مثل سرطان‌های مری و معده و … شده است. همچنین باعث درمان به موقع بیماری‌های جدی مثل زخم معده شده است. از طرفی در خیلی موارد مثل خونریزی معده که در گذشته منجر به جراحی با عوارض و هزینه‌های مربوطه شده است، باعث درمان و جلوگیری از جراحی شده و بسیار تشخیص‌های به موقع دیگر شده است. در واقع اندوسکوپی یعنی مشاهده دستگاه داخلی بدن مثل مری، معده و اثنی عشر و … با یک دستگاه ویژه است که معنای لغوی فارسی آن درون بین است. در این روش با کمک دوربین مخصوصی که روی یک وسیله انعطاف پذیر وجود دارد، تصاویر به مانیتوری که روبروی پزشک قرار دارد منتقل می‌شود و پزشک بدینوسیله اندام داخل بدن را بررسی و در صورت لزوم نمونه برداری می‌کند، که نمونه برداری با این وسیله یکی دیگر از مزایای بسیار خوب اندوسکوپی است و مجموعه این حالات باعث شده است تا اندوسکوپی به دقیق‌ترین روش جهت بررسی دستگاه گوارش تبدیل شده است.